Menu

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN QUALITY HOLIDAYS V.O.F.

1. Uw vakantie boeken

1.1 Het boeken van uw vakantie

U kunt zowel online als telefonisch uw vakantie boeken. Deze twee manieren van boeken zijn voor u en Quality Holidays bindend. Iedere reservering die gemaakt wordt via de website, wordt door Quality Holidays bevestigd met een ontvangstbevestiging per e-mail. Na verwerking van uw reservering ontvangt u van Quality Holidays de bevestigingsfactuur per e-mail (of eventueel per post). Heeft u deze niet binnen 5 dagen na boeken in uw bezit, dan dient u contact op te nemen met Quality Holidays.

1.2 Herroepingsrecht

Quality Holidays wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten afkoelperiode) is niet van toepassing op diensten betreffende reisovereenkomsten als door Quality Holidays geleverd.

1.3 Hoofdboeker

De hoofdboeker van de reis moet minimaal 18 jaar zijn op het moment van boeken. Hij/zij is hoofdelijk aansprakelijk voor alle medereizigers die worden aangemeld. Alle correspondentie wordt gevoerd via het adres van de hoofdboeker. Er zijn accommodatiebeheerders die geen reserveringen accepteren van een reisgezelschap bestaande uit jongeren. Wij houden ons daarom het recht voor, om die reserveringen te weigeren.

1.4 Maximaal toegestane personen

Bewoning van de door u gereserveerde accommodatie met meer dan bij reservering opgegeven maximaal aantal toegestane personen (inclusief kinderen en baby’s) als vermeld op onze websites is niet toegestaan. De accommodatiebeheerder kan u in dit geval toegang weigeren tot de accommodatie. U heeft hierbij geen recht op schadevergoeding. Het is niet toegestaan bezoekers te ontvangen of te laten overnachten zonder voorafgaande goedkeuring van de accommodatiebeheerder.

1.5 Optie

Indien u nog niet definitief wilt reserveren, dan kunt u een optie nemen voor 24 uur. Een optie nemen kan alleen telefonisch via het telefoonnummer van uw Quality Holidays kantoor. De optie blijft 24 uur voor u staan, na 24 uur vervalt deze automatisch.

1.6 Huurperiode

De minimale huurperiode bedraagt  2 nachten, tenzij anders vermeld.

1.7 Accommodaties op aanvraag en last minute boekingen

Een aantal van onze accommodaties zijn op aanvraag. Daarnaast dienen wij voor reserveringen met aankomst binnen 2 weken altijd de actuele beschikbaarheid na te vragen. Dit houdt in dat wij contact op moeten nemen met de (buitenlandse) accommodatiebeheerder voor akkoord. Wij wijzen u er op dat deze aanvraag niet vrijblijvend is. Indien de accommodatie beschikbaar is, dan wordt uw aanvraag automatisch omgezet in een definitieve reservering en ontvangt u van ons per e-mail de bevestigingsfactuur. Mocht de accommodatie niet beschikbaar zijn, dan nemen wij binnen 2 werkdagen contact met u op. Wij zijn u dan graag van dienst bij het zoeken naar een alternatieve accommodatie.

1.8 Preferenties

Preferenties ten aanzien van de accommodaties zoals ligging e.d., moeten direct bij reservering worden doorgegeven. Quality Holidays geeft deze preferenties door aan de accommodatiebeheerder. De uitvoering hiervan kan door Quality Holidays niet worden gegarandeerd.

2. Annuleren of wijzigen

Het kan gebeuren dat u uw vakantie door onvoorziene omstandigheden moet annuleren. In dit geval dient u dit schriftelijk of telefonisch (tijdens kantooruren) aan Quality Holidays door te geven. Een annulering of wijziging brengt in vele gevallen kosten met zich mee.

2.1.1 Annuleren met afgesloten annuleringsverzekering

Indien de reden van annuleren onder de voorwaarden van de via bij ons gesloten annuleringsverzekering valt, ontvangt u van ons een schadeaangifteformulier. Deze dient u volledig in te vullen, te ondertekenen en terug te sturen naar Quality Holidays. Na ontvangst van het formulier, inclusief verplicht toe te voegen bewijzen inzake de schadeoorzaak, wordt uw annulering in behandeling genomen door de verzekeringsmaatschappij waarmee  Quality Holidays samenwerkt.

2.1.2 Annuleren conform algemene reisverkoopvoorwaarden

Indien u geen annuleringsverzekering heeft afgesloten, of de reden van annulering valt niet onder de verzekeringsvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij, dan wordt de reservering geannuleerd conform onze algemene verkoopvoorwaarden. Naast de verschuldigde reserveringskosten en de eventuele verzekeringspremie bent u de volgende bedragen verschuldigd:

a. bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 30% van de reissom.

b. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 60% van de reissom.

c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst:  100% van de reissom.

2.2 Wijzigen

Na het opmaken van de factuur kunt u tot 28 dagen voor vertrek bepaalde wijzigingen zoals het personenaantal of het reserveren van bed- en handlinnen en/of een kinderbedje in uw reservering doorvoeren. Het wijzigen van de accommodatie of data is tot 42 dagen voor vertrek mogelijk. Uiteraard geldt voor zover de gewenste wijziging nog mogelijk is. Wij berekenen voor wijzigingen € 15,00 per reservering plus de eventuele door de wijziging ontstane extra kosten. Wij wijzen u erop dat in geval van het wijzigen van de accommodatie of data na 42 dagen voor vertrek de annuleringsvoorwaarden als gemeld in artikel 2.1.2 van toepassing zijn. Indien u een wijziging wilt doorvoeren, dient de hoofdboeker dit schriftelijk of telefonisch aan Quality Holidays door te geven.

2.2.1 Wijzigen medereiziger

Wanneer één van de medereizigers verhinderd is, kan de vrijgevallen plaats ingenomen worden door een andere persoon. Indien er een extra medereiziger bijkomt, kan het zijn dat hieraan extra kosten zijn verbonden. In de beschrijving op onze website bij de accommodatie staan, indien van toepassing, de prijzen per persoon.

2.2.2 Wijzigen hoofdboeker

Wanneer de hoofdboeker verhinderd is, kan de vrijgevallen plaats door iemand anders ingenomen worden. In dit geval wordt de boeking overgenomen. Wij kunnen dan de reservering voor u wijzigen. Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar overnemen reservering in artikel 2.2.3.

2.2.3 Overnemen reservering

Indien de reservering geheel wordt overgenomen door een andere familie kunnen wij de reservering wijzigen, indien de desbetreffende accommodatie deze wijziging toestaat. Er zijn accommodaties die deze wijziging beoordelen als een annulering. In dit geval zijn wij gebonden de annuleringskosten conform artikelnummer 2.1.2 in rekening te brengen.

Bij het overnemen van een reservering berekenen wij wijzigingskosten van € 28,00. Indien u uw reservering wilt laten overnemen, dient de hoofdboeker dit schriftelijk of telefonisch aan Quality Holidays door te geven.

2.3 Annulering door Quality Holidays

In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, kan Quality Holidays de reservering opzeggen.

Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt o.a. verstaan dat de accommodatie in zodanige staat is dat deze niet meer geschikt is voor verhuur (bijvoorbeeld: wateroverlast, bosbrand). Dit geldt ook als de reservering geen plaats kan vinden door bijvoorbeeld plotselinge verkoop van de accommodatie door de accommodatiebeheerder of een dubbel geplaatste reservering etc.. Quality Holidays stelt u hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of schriftelijk op de hoogte.

Quality Holidays biedt u in dit geval een gelijk- of meer waardige accommodatie aan tegen dezelfde reissom. Deze gelijk- of meerwaardigheid van de alternatieve accommodatie beoordeelt Quality Holidays aan de hand van de locatie, de categorie van de accommodatie, de faciliteiten en de eventueel opgegeven preferenties, bij de reservering bekendgemaakt.

Indien Quality Holidays u geen passend alternatief aanbod doet of u niet akkoord gaat met het geboden alternatief, gaat Quality Holidays over tot terug storting van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom.

Quality Holidays kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele diensten door uzelf gereserveerd (bijvoorbeeld: vliegtickets. autohuur, bootovertocht, busreizen e.d.).

3. Prijzen

3.1 Reissom en kosten

De vermelde prijzen zijn per wooneenheid per week  tenzij anders vermeld.

In geval van aanbiedingen, waarbij enkele nachten gratis verblijf worden aangeboden, worden de goedkoopste nachten in mindering gebracht op de reissom. Een combinatie van kortingen is niet mogelijk. Quality Holidays behoudt zich het recht voor om de reissom te wijzigen indien aanpassingen daartoe aanleiding geven.

3.2 Overige kosten

Dit zijn de verplichte reserveringskosten. In bepaalde landen kunnen daarnaast verplichte bijdragen gelden aan bijvoorbeeld een Calamiteitenfonds. Deze overige kosten dienen betaald te worden bij een reservering aan Quality Holidays.

3.3 Optionele kosten

Dit zijn kosten voor een reis- en/of annuleringsverzekering. Deze kosten betaalt u bij uw reservering aan Quality Holidays. Indien u via Quality Holidays uw verzekering geregeld heeft, bent u verzekerd bij Unigarant Verzekeringen. Voor de exacte voorwaarden van zowel de reis- als annuleringsverzekering verwijst Quality Holidays u naar www.unigarant.nl. Wanneer u besluit om geen verzekering af te sluiten, kan Quality Holidays niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die verhaald kan worden bij de reis- en/of annuleringsverzekering.

3.4 Kosten ter plaatse te voldoen

De ter plaatse te betalen kosten zijn de verplichte bijkomende kosten (bijvoorbeeld elektriciteit, verwarming, gas en toeristenbelasting) die u dient te betalen aan de accommodatiebeheerder. Ook de kosten voor de eventueel gereserveerde optionele voorzieningen voor gebruik ter plaatse vallen onder de kosten die ter plaatste betaald dienen te worden (bijvoorbeeld kinderbed, bedlinnen, meenemen huisdier). De informatie welke op de bijkomende en optionele kosten van toepassing zijn, is per accommodatie terug te vinden op de site en factuur. Quality Holidays neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele lokale heffingen die ter plaatse door de accommodatiebeheerder in rekening worden gebracht.

3.5 Waarborgsom

De bij de accommodaties vermelde waarborgsom dient u bij aankomst te betalen aan de accommodatiebeheerder. De accommodatie dient te allen tijde schoon en netjes achtergelaten te worden. Indien de accommodatie niet schoon of met beschadiging aan bijvoorbeeld de inventaris wordt achtergelaten, kan een gedeelte van of de totale waarborgsom worden ingehouden. Ook is het mogelijk dat eventuele bijkomende kosten welke ter plaatse te voldoen zijn, verrekend worden met de waarborgsom. Het kan voorkomen dat, indien u vertrekt buiten de vastgestelde vertrektijden, u de waarborgsom niet terugontvangt. Quality Holidays neemt geen enkele verantwoording voor heffing en/of terugbetaling van deze waarborgsom.

4. Opbouw factuur en betalen

4.1 Factuur

Op de factuur staan de volgende kosten: de reissom, de reserveringskosten à € 15,00 per reservering, de eventuele verzekeringspremies en de eventuele verplichte bijdrage aan bijvoorbeeld het Calamiteitenfonds.

4.2 Betalen

Bij ontvangst van de bevestigingsfactuur dient u 30% van de reissom, de eventuele afgesloten annuleringsverzekering en de reserveringskosten te voldoen. Het restant van de reissom, en de premie van de eventueel afgesloten reisverzekering dienen uiterlijk 10 weken voor de aankomstdatum te zijn voldaan.

• Indien u boekt met vertrek binnen 10 weken, dient u het volledige bedrag binnen 14 dagen te voldoen.

• Indien u boekt met vertrek binnen 4 weken, dient u het volledige bedrag binnen twee dagen na ontvangst van de factuur te voldoen.

Na ontvangst van het volledige factuurbedrag worden de reisbescheiden zo spoedig mogelijk naar u toegezonden. U ontvangt de reisbescheiden uiterlijk 2 weken voor vertrek. Uitzonderingen hierop zijn last minute boekingen.

4.3. Niet betalen binnen de betalingstermijn

Wij wijzen u erop, dat indien de overeengekomen betalingstermijnen overschreden worden, Quality Holidays zich het recht voorbehoudt de reservering te annuleren en u aansprakelijk te stellen voor de gemaakte kosten. In dit geval zijn onze annuleringsvoorwaarden van toepassing conform artikelnummer 2.1.2. en zullen de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten worden verrekend. Het is niet mogelijk om betalingstermijnen te compenseren met eventueel andere betalingen die uitstaan bij Quality Holidays. Quality Holidays behoudt zich het recht voor om de vordering uit handen te geven aan de gerechtsdeurwaarder. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede de rente zullen dan op de hoofdboeker worden verhaald.

5. Faciliteiten

5.1 Openingstijden en kosten

In de beschrijving van de accommodaties op onze website vindt u informatie over de faciliteiten die worden aangeboden, met vermelding van de eventuele bij ons bekende kosten. Indien er geen kosten vermeld worden, betekent dit niet dat deze faciliteiten voor gratis gebruik zijn. Quality Holidays is niet aansprakelijk voor onverwacht ter plaatse berekende of wijzigende kosten voor het gebruik van faciliteiten of diensten.

 

Quality Holidays kan niet garanderen dat de faciliteiten altijd geopend zijn. Vooral buiten het hoogseizoen kan het voorkomen dat bepaalde faciliteiten gesloten zijn. In veel gevallen zijn faciliteiten bij een accommodatie verpacht aan derden, zodat Quality Holidays en/of de eigenaar van de betreffende accommodatie geen dwingende invloed op de openingstijden hebben. Dit geldt bijvoorbeeld voor een restaurant, bar, zwembad, supermarkt en animatie.

Dit geldt eveneens voor vermelde faciliteiten in de omgeving zoals supermarkten, zwembaden, attracties, golfbaan, tennisbanen etc..

Quality Holidays verwerkt met grote zorgvuldigheid alle bij haar bekende gegevens over de aanwezigheid en de openingstijden van alle faciliteiten. Quality Holidays kan niet instaan voor mogelijke wijzigingen. Indien Quality Holidays op de hoogte wordt gesteld van eventuele wijzigingen dan zullen deze telefonisch of schriftelijk aan u door worden gegeven.

5.2 Mindervalide en gehandicapten

Rolstoelgebruikers en gehandicapten verzoeken wij om zo gedetailleerd mogelijk aan te geven aan welke eisen de accommodatie dient te voldoen. Alleen op deze manier kunnen wij vaststellen of de gewenste accommodatie kan worden aanbevolen. Quality Holidays kan u hierin alleen adviseren en is niet aansprakelijk voor het niet voldoende geschikt en/of aangepast zijn van de accommodatie.

5.3 Vaartuigen

U kunt uw vaartuig in principe zonder problemen meenemen naar het buitenland. Wel moet het vaartuig voldoen aan de ter plaatse gestelde veiligheidseisen en dient u in het bezit te zijn van alle ter plaatse benodigde documenten. U dient zelf voor vertrek te informeren of het door u meegenomen vaartuig toegestaan is op het water waar u wilt gaan varen. Ook dient u zelf bij de accommodatie een plaats voor uw vaartuig te reserveren. Quality Holidays is niet aansprakelijk voor het niet toegestaan zijn van meegenomen vaartuigen. 

6. Reisinformatie

6.1 Aankomst en vertrek

Tijd van aankomst en vertrek staan op de routebeschrijving vermeld.

In de regel is de aankomsttijd tussen 16.00 uur en 19.00 uur. De vertrektijd is meestal tussen 07.00 uur en 10.00 uur. Vroegere aankomst is op eigen risico. Bij verwachte verlate aankomst dient u dit rechtstreeks telefonisch aan de gereserveerde accommodatie te melden. Bij geen gehoor dient u telefonisch contact op te nemen met Quality Holidays. Is hieraan niet voldaan, dan blijft de accommodatie maximaal 24 uur gereserveerd. Voor alle reserveringen geldt dat bij latere aankomst of vervroegd vertrek, u het bedrag van de gehele gereserveerde periode verschuldigd bent.

6.2 Reisdocumenten

U dient zelf zorg te dragen voor alle benodigde reisdocumenten. Quality Holidays neemt geen enkele verantwoording voor het niet in orde zijn van de juiste reisdocumenten.

6.3 Huisdieren

In de beschrijving van de accommodaties op onze website vermelden wij of een huisdier is toegestaan of niet. U dient het bij de reservering aan te geven indien er een huisdier meereist.

Het meenemen van huisdieren dient aangevraagd te worden bij de desbetreffende accommodatie. Indien uw huisdier is toegestaan, wordt dit bevestigt op de bevestigingsfactuur.

De kosten voor het verblijf van huisdieren staan, voor zover bekend, bij de beschrijving van de accommodatie en dienen ter plaatse betaald te worden.

Wij willen u er op wijzen dat in verschillende Europese landen specifieke wetten en regels gelden met betrekking tot het doorvoeren en het op locatie in bezit hebben van huisdieren. U dient zich, voordat u op reis gaat, uitvoerig te informeren over de voorwaarden die verbonden zijn aan het reizen met uw huisdier. Quality Holidays kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele problemen die zich voor kunnen doen.

7. Klachten

Wij maken onderscheid in klachten voorafgaand aan uw vakantie en klachten naar aanleiding van uw verblijf.

7.1 Een klacht voorafgaand aan uw vakantie

Hieronder vallen klachten over het boekingsproces, de website, informatieverstrekking of service van Quality Holidays.

7.2 Een klacht tijdens uw verblijf

Indien u een klacht heeft over de accommodatie, dient u deze eerst voor te leggen aan de accommodatiebeheerder of receptie teneinde deze in staat te stellen de klacht onmiddellijk op te lossen. Indien u samen niet tot een oplossing komt, kunt u contact op nemen met Quality Holidays, zodat wij zo snel mogelijk tot een oplossing kunnen komen. Quality Holidays tracht binnen 48 uur de klacht op te lossen. Wij wijzen u erop dat het opnemen van contact met Quality Holidays buiten kantooruren uitsluitend bedoeld is voor dringende zaken en ernstige klachten.

7.2.1 Indien u nalaat uw klacht tijdens uw verblijf telefonisch of schriftelijk bij Quality Holidays te melden, vervalt uw eventuele recht op schadevergoeding.

7.2.2 Uw klacht dient uiterlijk binnen één maand na beëindiging van de huurperiode schriftelijk en gemotiveerd bij Quality Holidays te worden ingediend met foto’s en/of ander bewijsmateriaal. Later ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.

7.2.3 Indien u op eigen initiatief en zonder overleg met Quality Holidays de accommodatie vroegtijdig verlaat, vervalt uw recht op eventuele schadevergoeding.

7.2.4 Quality Holidays kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten van vervoer en/of verblijfskosten naar en van uw vakantieaccommodatie.

7.3 Procedure

Uw klacht dient ingediend te worden middels het klachtenformulier op onze website. U kunt het formulier downloaden van de website. U kunt het formulier ook downloaden, uitprinten, invullen en per post naar Quality Holidays verzenden. U kunt de contactgegevens vinden op onze website bij Contact. Wanneer wij uw klacht ontvangen hebben, krijgt u binnen 5 werkdagen van Quality Holidays een ontvangstbevestiging. In deze bevestiging staat hoe de verdere procedure van uw klacht zal verlopen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Quality Holidays is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen, schade of letsel berokkend aan u of uw medereizigers door welke oorzaak dan ook.

8.2 Het gebruik van alle faciliteiten en diensten op de vakantiebestemming is voor uw eigen risico.

8.3 Het staat de accommodatiebeheerder vrij om u en uw medereizigers voorschriften ter hand te stellen over het gebruik van de accommodatie en al hetgeen daarbij behoort. Tijdens uw verblijf bent u aansprakelijk voor door u of uw medereizigers toegebrachte schade aan de accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij de geboekte accommodatie behoren. De afwikkeling dient te verlopen tussen de accommodatiebeheerder en u. Indien de schade niet met de accommodatiebeheerder afgewikkeld is, is Quality Holidays gerechtigd u aansprakelijk te stellen voor de (geleden) schade. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de hoofdboeker welke op de bevestigingsfactuur genoemd staat. De hoofdboeker is ook voor de medereizigers aansprakelijk.

8.4 Quality Holidays kan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor onverwachte bouwactiviteiten in de buurt van uw gereserveerde accommodatie, werkzaamheden aan toegangs- en hoofdwegen, geluidsoverlast door bijvoorbeeld buren, kerkklokken of landbouwwerktuigen, en overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van uw vakantieaccommodatie.

8.5 Evidente fouten of vergissingen op onze website(s) binden Quality Holidays niet. Voor de juistheid van door derden verstrekt en/of samengesteld (foto)materiaal is Quality Holidays niet verantwoordelijk.

8.6 Quality Holidays behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op de website en/of in haar aanbod.

8.7 Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze verkoopvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.